Κατηγορίες:
Νέα λειτουργικότητα στην Καρτέλα Πελάτη

Μετά την εισαγωγή σας στο b2b και αφού επιλέξουμε το εικονίδιο του πίνακα ελέγχου, επιλέγουμε την καρτέλα "Προβολή Παραστατικών" και έπειτα πατάμε το κουμπί "ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ", στο αριστερό κομμάτι της οθόνης φαίνονται όλα τα σημαντικά στοιχεία της καρτέλας.

 

 • Υπόλοιπο καρτέλας
 • Λογιστικό υπόλοιπο
 • Όριο με ίδια αξιόγραφα
 • Συνολικό εμπορικό υπόλοιπο
 • Διαμαρτυρημένα αξιόγραφα
 • Εκκρεμή αξιόγραφα
 • Υπόλοιπο αγορών λογιστικού
 • Υπόλοιπο αγορών με δικά σας αξιόγρα
 • Υπόλοιπο αγορών με αξιόγρ. τρίτων
 • Υπόλοιπο ληγμένων
 • Υπόλοιπο άλληκτων

 

Επιπλέον, έχουν προστεθεί δύο νέες καρτέλες όπου μπορείται να δείτε τα Ληγμένα και τα Άληκτα τιμολόγια σας.