Κατηγορίες:
Νέα λειτουργικότητα στο Καλάθι Αγορών

Εμφάνιση ενημερωτικού πίνακα στο καλλαθι αγορών με τα παρακάτω στοιχεία.

 

  • ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΟΡΙΑ: (όταν ο αριθμός του ορίου είναι -(αρνητικός) έχετε εξαντλήσει το όριο σας)
  • Έχετε δυνατότητα αγορών αυτή την στιγμή μέσω λογιστικό υπόλοιπου
  • Έχετε δυνατότητα αγορών αυτή την στιγμή μέσω χρήσης λογιστικού + ίδιων αξιογράφων