Κατηγορίες:
Νέα λειτουργικότητα στο Καλάθι Αγορών όσον αφορά τα SET

Για την διευκόλυνσή σας όταν προσθέτετε στο καλάθι σας κωδικό που ανήκει σε SET, εμφανίζεται παράθυρο που σας ενημερώνει ότι προστέθηκαν στο καλάθι σας όλοι οι επιμέρους κωδικοί του set.

Παράδειγμα: Όταν κάνετε προσθήκη στο καλάθι σας τη λεκάνη APOLLO ΧΠ/ΠΣ, τότε αυτόματα προστίθεται και το APOLLO KAZANAKI (βλ. φώτο).