Με τον τρόπο του Στράτου - Καζανάκι εντοιχισμού Maxi

Με τον μοναδικο τρόπο του μάστορα!!!